De Marskramer

John Wieringa Deze site is onder constructie

Berend Havertik de Marskramer

Al 27 jaren lang verteld John Wieringa binnen de hekken van het Nederlands Openluchtmuseum verhalen over het Nederland in andere tijden.

Nu is hij de wereld ingetrokken.

Zwervend over `s Heerenswegen  probeert hij aan de kost te komen als Berend Havertik de marskramer.

Met de spullen in zijn mars weet hij op een speelse, onorthodoxe, humoristische en verrassende wijze mensen te ontvoeren en te verwonderen met de alledaagse dingen van onze ouders, grootouders en de generaties daarvoor.

Berend Havertik brengt onbevangen de dagelijkse gang van zaken van weleer tot leven. 

Hij zelf ziet zich meer als een dienaar van het verhaal, anderen noemen hem een meester verteller.